رزومه نیکی دربان باشی

 

بسمه تعالی

رزومـه تحصیلی و کاری مشـاورین گروه علمـی آموزشی دوپامین زیر نظر
مـوسسه آموزش عالی آزاد آسیا دارای مجوز رسمی از وزارت علوم تـحقیقات و فناوری

مدیر گروه علمی آموزشی دوپامین : علی ممتاز شماره تماس: 05138443341 – 09393138633

 

[button text=”مشخصات فردی” animate=”blurIn” radius=”10″]

نام: نیکی
نام خانوادگی: دربان باشی خامسی

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:روانشناسی بالینی

[button text=”سوابق تحصیلی” animate=”blurIn” radius=”10″]

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه سمنان

[button text=”سوابق شغلی” animate=”blurIn” radius=”10″]

مشاور تحصیلی موسسه سروش اندیشه مشهد

مسئول پذیرش بیمارستان امام رضا مشهد

کارشناس آموزش گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد آسیا مشهد

[button text=”دوره ها و گواهینامه ها” animate=”blurIn” radius=”10″]

گذراندن 16 ساعت کارگاه مدیریت احساسات و هیجانات منفی در دانشگاه فردوسی مشهد

گذراندن 16 ساعت کارگاه خودآگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد

گذراندن 16 ساعت کارگاه مهارت های پیش از ازدواج

حضور در اولین سمینار تخصصی روانشناسی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

[button text=”تحقیقات علمی” animate=”blurIn” radius=”10″]

پایان نامه کارشناسی: بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و سن ازدواج

پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش روابط ابژه‌ای و سبک های دلبستگی در تجربه اختلال جسمانی سازی: نقش واسطه ای شخصیت بخشی به درد

پیمایش به بالا