دپارتمان درمـــانی

توضیجات در مورد دپارتمان درمانی توضیجات در مورد دپارتمان درمانی توضیجات در مورد دپارتمان درمانی توضیجات در مورد دپارتمان درمانی توضیجات در مورد دپارتمان درمانی توضیجات در مورد دپارتمان درمانی توضیجات در مورد دپارتمان درمانی توضیجات در مورد دپارتمان درمانی توضیجات در مورد دپارتمان درمانی

خانواده

پیش از ازدواج/ زوج درمانی/خانواده درمانی/ طلاق/ سکس تراپی/ خیانت

روانسنـجی

سنجش شخصیت / اختلالات روانی و ...

روانـپزشگی

سنجش های پایه بر اساس دوره سنی مختلف

درمان کـودکـان

اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز/ اختلال اضطراب جدایی/ اختلال پرخاشگری/ اختلال تیک و لکنت زبان/ شب ادراری/ اختلال یادگیری/ فرزندپروری....

درمان فـردی

اختلالات افسردگی / اختلالات اضطرابی و استرس/ اختلالات جنسی/ اختلالات خواب/ اختلال دوقطبی/ اختلال وسواس فکری و عملی/ اختلالات شخصیت/ اعتیاد/ فقدان و سوگ/ تحصیلی و شغلی/ فوبیا و ترس/ اختلالات تغذیه ای

مطالب مفید

پیمایش به بالا