آزمون NEO

1. من فرد نگرانی نیستم.(Required)
2. دوست ندارم اوقات روزانه ام بیهوده سپری شود.(Required)
3. موقع ملاقات با هر فردی سعی می¬کنم که برخورد مودبانه¬ای داشته باشم.(Required)
4. دوست دارم در اطرافم افراد زیادی باشند.(Required)
5. وسایل مربوط به خودم را تمیز و پاکیزه نگه میدارم.(Required)
6. اغلب در رابطه با دیگران احساس حقارت می کنم(Required)
7. زود به خنده می افتم.(Required)
8. هنگامی که در ارتباط با انجام کاری راه درست آنرا پیدا می کنم، آن ره را همیشه در آن مورد ادامه می¬دهم.(Required)
9. اغلب با فامیل و همکارانم وارد بحث شده و مشاجره می¬کنم.(Required)
10. وقت زیادی را برای پیدا کردن چیزهایی که در سر¬جایش نگذاشته¬ام، صرف می¬کنم.(Required)
11. وقتی که تحت فشار روانی شدید قرار می گیرم، احساس می کنم که خرد می شوم.(Required)
12. به خودم، مخصوصاً احساسات و عواطف درونی ام را مورد توجه قرار نمی¬دهم.(Required)
13. موقع روبرو شدن با نقش و نگارهای موجود در زمینه¬های هنری و طبیعت، متحیّر می¬شوم.(Required)
14. بیشتر مردم فکر می کنند که من فردی خودخواه و خود¬محور هستم(Required)
15. من در زندگی شخصی منظم نیستم(Required)
16. به ندرت احساس غمگینی و تنهایی می¬کنم.(Required)
17. واقعاً از صحبت کردن با مردم لذت می برم.(Required)
18. به اعتقاد من هدایت دانشجویان در جهت بحث و گفتگو در کلاس موجب گیجی و گمراهی آنان می گردد.(Required)
19. ترجیح می دهم به جای رقابت با دیگران، با آنها همکاری کنم.(Required)
20. تلاش می¬کنم تکالیفی که بر عهده من گذاشته می شود با دقت و جدیت انجام دهم.(Required)
21. اغلب احساس تنش و نگرانی می کنم.(Required)
22. چیزی را که عملی و امکان پذیر است بیشتر ترجیح می¬دهم.(Required)
23. شعر بر من اثر کمی دارد یا اصلاً اثر ندارد.(Required)
24. نسبت به قصد و نیت دیگران بدبین و شکّاک هستم.(Required)
25. برای خودم یکسری اهداف روشنی دارم و براساس یک سبک و شیوه خاص در آن جهت فعالیت می کنم.(Required)
26. اغلب اوقات احساس می¬کنم کاملاً بی¬ارزش هستم.(Required)
27. معمولاً ترجیح می دهم کارهایم را به تنهایی انجام دهم.(Required)
28. اغلب غذاهای جدید و اشتها آور را امتحان می¬کنم.(Required)
29. به اعتقاد من بیشتر مردم در صورتی که به آنها اجازه بدهید، از شما سوء¬استفاده خواهند کرد.(Required)
30. اغلب اوقات احساس بیهودگی می کنم زیرا بازدهی کارم بسیار پایین است.(Required)
31. به ندرت احساس وحشت و اضطراب می¬کنم.(Required)
32. اغلب احساس می¬کنم که سرشار از انرژی هستم.(Required)
33. به احساسات و عواطفم که ناشی از محیط و شرایط متفاوت است، به ندرت توجه می کنم.(Required)
34. می دانم که بیشتر مردم من را دوست دارند.(Required)
35. به سختی کار می¬کنم تا به اهداف خود برسم.(Required)
36. اغلب به خاطر نوع برخوردی که مردم با من دارند خشمگین و عصبانی می¬شوم.(Required)
37. شخصی بسیار جسور و با نشاط هستم.(Required)
38. به اعتقاد من باید در تصمیم گیری های اخلاقی پیرو مراجع مذهبی مان باشیم.(Required)
39. بیشتر مردم فکر می¬کنند که من شخص سرد و حسابگر هستم.(Required)
40. موقعی که قول یا تعهدی می¬دهم، همواره به آن عمل می¬کنم.(Required)
41. غالباً وقتی که کارها درست پیش نمی رود نا امید می شوم و احساس می¬کنم که نمی توانم آنرا تحمل کنم.(Required)
42. شخصی خوش بین و با نشاط نیستم(Required)
43. گاهی اوقات که شعری می خوانم یا یک اثر هنری را تماشا می کنم، احساس لرزشی کلی و تکان هیجانی شدیدی به من دست می دهد.(Required)
44. آینده نگری و رهبری برایم بسیار سخت است و در رابطه با نگرش هایم انعطاف ناپذیر است.(Required)
45. گاهی اوقات آن طوری که باید، قابل اعتبار و معتبر نیستم.(Required)
46. به ندرت غمگین یا افسرده هستم.(Required)
47. زندگیم بسیار سریع می گذرد.(Required)
48. علاقه چندانی ندارم که در مورد ماهیت عالم موجود یا سرنوشت انسان عمقاً بیندیشم.(Required)
49. سعی می کنم که جدی و با ملاحظه باشم.(Required)
50. شخصی خلاق و فعال هستم، زیرا که همیشه دنبال انجام کار و فعالیت می باشم.(Required)
51. غالباً احساس درماندگی می کنم و به دنبال این هستم که فرد دیگری مشکل من را حل کند.(Required)
52. شخصی بسیار فعال هستم.(Required)
53. کنجکاوی عقلانی زیادی دارم.(Required)
54. اگر من به کسی علاقه نداشته باشم سعی می کنم که آنرا بفهمم.(Required)
55. هرگز به نظر نمیرسد که قادر باشم کارهایم را با نظم و ترتیب انجام دهم.(Required)
56. در اغلب اوقات طوری دچار شرمساری می¬شوم که دوست دارم خود را پنهان کنم.(Required)
57. ترجیح می دهم که راه خودم را خود، تعیین کنم تا اینکه توسط دیگران تعیین شود.(Required)
58. غالباً من از کلنجار رفتن با نظریه ها و عقاید انتزاعی لذت می¬برم.(Required)
59. سعی می کنم هر کاری را در حد اعلای خود انجام دهم.(Required)
60. در صورت لزوم تمایل دارم که به طور ماهرانه از دیگران برای رسیدن به اهدافم استفاده کنم.(Required)
پیمایش به بالا