دبیری روانشناسی

[button text=”با چه رشته‌هایی میتوان در گرایش دبیری روانشناسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرد؟” style=”shade” size=”larger” radius=”99″]

  • مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)

  • روانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس)

[button text=”آشنایی با شغل دبیری روانشناسی” style=”shade” size=”larger” radius=”99″]

• اصلی‌‎ترین و اولین توانایی مورد نیاز برای انجام شغل دبیری، توانایی انتقال مفاهیم به دانش آموزان است. همچنین معلم باید آرامش و صبر داشته باشد. داشتن علاقه و اشتیاق به تدریس و گسترش علم . معلم موفق باید بتواند با گشاده رویی و اخلاق نیکو و علاقه به آموزش و تدریس به وظیفه خود عمل کند.

• برنامه ریزی دروس و برنامه امتحانی

• تهیه محتوای درسی و تقویم آموزشی

• نمره دادن و ارزیابی دانش آموزان

• رفع اشکال دانش آموزان

• توانایی مدیریت کلاس و برخورد صحیح با رفتارهای نامناسب

• توانایی برقراری ارتباط با دانش آموزان

• تعهد کاری و رعایت برابری بین دانش آموزان

• توانایی کار تیمی در کادر مدرسه همراه با داشتن ابتکار عمل

• توانایی مدیریت زمان و سازماندهی

• صبور بودن و خوش اخلاق بودن

• ایجاد انگیزه و شوق یادگیری در دانش آموزان

• انتقال درست مطالب به دانش آموزان

• ارتباط داشتن و صحبت با والدین در خصوص فرآیند پیشرفت بچه ها

• توانایی ایجاد و گسترش روابط خوب با دانش آموزان، والدین، مسئولان مدرسه و…

• شرکت در جلسات مدرسه

[gap]

[button text=”بازارکار و آینده شغلی معلم” style=”shade” size=”larger” radius=”99″]

معلم می تواند در انواع مدارس دولتی و غیر انتفاعی تدریس کند. همچنین تدریس خصوصی و یا تدریس در مراکز آموزشی هم فرصت های کاری است که برای او وجود دارد. با کسب تجربه و سابقه کاری، می تواند به سمت های معاون و مدیر مدرسه و یا پستی دیگر در اداره آموزش و پرورش دست یابد.

پیمایش به بالا