کتاب های آموزشی

[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(213, 189, 175)” effect=”snow” mask=”arrow” padding=”60px”]

[row style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4697″ image_size=”original” image_hover=”fade-in”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

نکاتِ ضروریِ درسِ آمار و روش تحقیق براساس سوالات کنکور چند سال اخیـر
برگرفته از کتاب احتمالات و آمار کاربردی علی دلاور
برگرفته از کتاب آمار توصیفی در علوم رفتاری حیدرعلی هومن
برگرفته از کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری سرمد، بازرگان و حجازی
برگرفته از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی گال، بورگ و گال
برگرفته از کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور

[/ux_text]
[button text=”برای مشاهده نمونه کتاب کلیک کنید” color=”alert” radius=”26″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/نمونه-آمار.pdf”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” effect=”snow” mask=”arrow” padding=”60px”]

[row style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4698″ image_size=”original” image_hover=”zoom-fade”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

خلاصۀ فصول کنکوری کتاب فیزیولوژی پزشکی اثر گایتون|هال، جلد دوم
خلاصۀ فصول کنکوری فیزیولوژی پزشکی اثر دکتر ویلیام گانونگ
خلاصۀ فصول کنکوری کتاب روانشناسی فیزیولوژیک اثر دکتر خداپناهی
خلاصۀکتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز اثر دکتر حائری روحانی
خلاصۀ کتاب یادداشت های علوم اعصاب اثر دکتر آلان لانگستاف
نکات کاربردی کنکور وزارت علوم براساس هشت سال اخیر

[/ux_text]
[button text=”برای مشاهده نمونه کتاب کلیک کنید” color=”alert” radius=”26″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/02/مبانی-علوم-اعصاب-1.pdf”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(213, 189, 175)” effect=”snow” mask=”arrow” padding=”60px”]

[row style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4700″ image_size=”original” image_hover=”zoom-fade”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

خلاصۀ کتاب آسیب شناسی دکتر گنجی
خلاصۀ کتاب روان پزشکی کاپلان
نکات ضروری درس آسیب براساس سؤوالات کنکور 7سال اخیر
نکات مهم و تکمیلی کنکور دکتری از سال 95تا99

[/ux_text]
[button text=”برای مشاهده نمونه کتاب کلیک کنید” color=”alert” radius=”26″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/نمونۀ-آسیب-شناسی-روانی-1.pdf”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” effect=”snow” mask=”arrow” padding=”60px”]

[row style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4702″ image_size=”original” image_hover=”zoom-fade”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

خلاصه کتاب زمینۀ روانشناسی هیلگارد
نکات تکمیلی زمینۀ روانشناسی سانتراک
نکات تکمیلی روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی
نکات تکمیلی براساس سؤالات کنکور هفت سال اخیر سنجش

[/ux_text]
[button text=”برای مشاهده نمونه کتاب کلیک کنید” color=”alert” radius=”26″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/نمونه-عمومی.pdf”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(213, 189, 175)” effect=”snow” mask=”arrow” padding=”60px”]

[row style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4704″ image_size=”original” image_hover=”zoom-fade”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

خلاصۀ کتاب روانشناسی رشد کرین
نکات مهم و تکمیلی کتاب لورا برگ
نکات مهم و تکمیلی کتاب ژنتیک دکتر منصور
نکات ضروری درس رشد براساس سؤالات کنکور 10سال اخیر

[/ux_text]
[button text=”برای مشاهده نمونه کتاب کلیک کنید” color=”alert” radius=”26″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/نمونه-رشد.pdf”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” effect=”snow” mask=”arrow” padding=”60px”]

[row style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4706″ image_size=”original” image_hover=”zoom-fade”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

خلاصۀ کتاب روانشناسی تربیتی دکتر علی اکبر سیف
نکات تکمیلی براساس سؤالات کنکور پنج سال اخیر سنجش

[/ux_text]
[button text=”برای مشاهده نمونه کتاب کلیک کنید” color=”alert” radius=”26″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/نمونه-تربیتی.pdf”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(29, 57, 96)” effect=”snow” mask=”arrow” padding=”60px”]

[row style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4708″ image_size=”original” image_hover=”zoom-fade”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

اصول و مبانی مشاوره- ساموئل گلادینگ
مصاحبۀ بالینی- عبدالله شفیع آبادی
مهارت‌های پایه و پیشرفتۀ مشاوره و روان درمانی- سیمین حسینیان
فنون مشاوره- دیوید گلدارد
نظریه‌های مشاوره و روان درمانی- عبدالله شفیع آبادی
نظریه‌های مشاوره و روان درمانی- جرالد کری
نظریه‌های شخصیت- فیست
راهنمای سنجش روانی- مارنات
کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره- مدرسان شریف

[/ux_text]
[button text=”برای مشاهده نمونه کتاب کلیک کنید” color=”alert” radius=”26″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/نمونۀ-کتاب-شب-کنکور-مشاوره-1.pdf”]

[/col]

[/row]

[/section]

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا