تخفیف های ویژه روز دانشجو دوپامین

تخفیفات ویژه گروه علمی آموزشی دوپامین

گروه های مباحثه بالینی

25 درصــد تــخــفــــیــف

در گروه های مُباحثه، مباحث دروس روانشناسی بالینی، مرضی و روانشناسی رشد به طور کامل کار می شود.

هزینه گروه های مباحثه : یک میلیون و 890 هزار تومان

بــا تــخفیف جشنـواره: یــک میلیون و 490 هزار تــومان

16 جلسه 4 ساعته پنج شنبه ها

10 صبح الی 14

تاریخ شروع : 27 آذر

پیمایش به بالا