معرفی رشته مجموعه علوم شناختی

کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی


 

ظرفیت ها و دانشگاه های مورد پذیرش رشته مجموعه علوم شناختی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش

 

درصد های رتبه 44 کشور و 41 در سهمیه در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی :

زبان:۳۰
روانشناسی شناختی:60
آمار و روش تحقیق:28
علوم اعصاب:33
اصول علوم شناختی:58

نمونه کارنامه از رتبه برتر رشته مجموعه علوم شناختی آموزشی دوپامین

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا