کلاس روان شناسی فیزیولوژیک

کلاس روانشناسی فیزیولوژیک

ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

مدرس: محمد گلثومیان

دانشجو دکتری روانشناسی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

مشاور و مدرس گروه علمی آموزشی دوپامین

پیمایش به بالا