کارگاه های نکته و تست مجموعه علوم شناختی

داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی می توانند در کارگاه های گروه علمی آموزشی دوپامین با نکات پرتکرار کنکوری آشنا شوند، مباحث اصلی کنکور را مرور کنند و جمع بندی مناسبی از دروسی که خوانده اند داشته باشند. همچنین در این کارگاه ها تست های کنکوری نیز مرور می شود و نکات مهم تست ها نیز توسط مدرس ارائه خواهد شد.

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

کارگاه نکته و تست روانشناسی شناختی

کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی

کارگاه نکته و تست مبانی علوم اعصاب

پیمایش به بالا