کارگاه های نکته و تست مجموعه علوم تربیتی

داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی می توانند در کارگاه های گروه علمی آموزشی دوپامین با نکات پرتکرار کنکوری آشنا شوند، مباحث اصلی کنکور را مرور کنند و جمع بندی مناسبی از دروسی که خوانده اند داشته باشند. همچنین در این کارگاه ها تست های کنکوری نیز مرور می شود و نکات مهم تست ها نیز توسط مدرس ارائه خواهد شد.

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

پیمایش به بالا