کارگاه نکته و تست مجموعه روانشناسی

داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روان‌شناسی می توانند در کارگاه های گروه علمی آموزشی دوپامین با نکات پرتکرار کنکوری آشنا شوند، مباحث اصلی کنکور را مرور کنند و جمع بندی مناسبی از دروسی که خوانده اند داشته باشند. همچنین در این کارگاه ها تست های کنکوری نیز مرور می شود و نکات مهم تست ها نیز توسط مدرس ارائه خواهد شد.

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

کارگاه نکته و تست روانشناسی بالینی

کارگاه نکته و تست آسیب شناسی روانی

کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

کارگاه نکته و تست روانشناسی فیزیولوژیک

کارگاه نکته و تست کودکان استثنایی 

کارگاه نکته و تست علم النفس

کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی

کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

پیمایش به بالا