پیام7

پیام مشاور:

 

 

من میگویم راستش را بخواهید دی اس ام به ما کمکی نمیکند! رواندرمانگران هم بیهوده میپویند…

باید فکری اساسی تر کرد، می شود از دره پرت نشد و کتاب پر مغز تری بنویسیم تحت عنوان راهنمای پیشگیری فردی در زندگی شخصی افراد. به جای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی!

دستی که شکسته خوب میشود! اما دیگر دست شکسته خوب شده است…

سوال: ما چقدر دست شکسته خوب شده در جامعه داریم؟؟

همه ما انسان ها از آمپول میترسیم بعضی هامان صادقانه این ترس را بروز می دهیم، بعضی هامان کتمان میکنیم آنهم به فرم های مختلف. پس آمپول خوب نیست. درمان شیرین نیست.

شما یک وایت برد را در نظر بگیرید. وایت بردی که هیچ ماژیکی به آن برخورد نکرده که بعدش بخواهد پاک شود سفیدی این وایت برد همان سفیدی بعد از خط خوردن و پاک شدن است؟

شاید خیر !

ما انسان ها چیز های زیادی را یاد نداریم! آموزش ندیدیم! باید یاد بگیریم باید بفهمیم چطور کودکی کنیم، چطور ایام نوجوانی را بگذرانیم، چطور جوانی کنیم، چطور بزرگسال باشیم و چطور پیر شویم حتی چطور بمیریم…

پیمایش به بالا