پیام1

پیام مشاور :

ما چقدر می توانیم به حافطه خود اطمینان داشته باشیم؟ پاسخ به این سوال اگر در فضای درمان قرار دارید چه به عنوان درمانگر و چه به عنوان درمان جو می تواند تا مرز زیر سوال بردن کل فرآیند درمان شما در بعضی رویکردها پیش رود! ما زمانی که اطلاعاتی را به حافظه می سپاریم اگر این اتفاق را موفق شویم بدون سوگیری انجام دهیم اما باز در یادآوری دچار سوگیری می شویم. مثلا ما وقتی می خواهیم درباره خودمان یا فردی قضاوت کنیم به احتمال زیاد اطلاعاتی را که با فرضیه های ما قرابت بیشتری دارد بهتر به یاد خواهیم آورد. مثلا وقتی دارید درباره شعور اجتماعی دوستتان فکر می کنید شما رفتارهایی را از او که با فرضیه های شما درباره وی سازگار است را به یادخواهید آورد. همچنین انتظارات ما می تواند مارا دچار سوگیری کند. اگر من گمان کنم که شما فرد باهوشی هستید به سمت یادآوری اطلاعاتی هدایت خواهم شد که این را تایید کند. این فقط دو مورد کوتاه از خطاهای حافظه ماست. خطاهای حافطه در بحث های قضایی نیز سوالات مهمی ایجاد می کند. در نوشته های بعدی بیشتر درباره حافظه و خطاهای آن خواهم نوشت.

 

 

پیمایش به بالا