پیام 5

پیام مشاور:

 

من موفق نمی شوم هرگز!

چرا؟

– چون کارشناسی پیام نور بوده ام

– چون دانشگاه غیر انتفاعی درس خوانده ام

– چون دانشگاه دولتی نبوده ام

– چون پایه ضعیفی دارم

قرار نیست واقعیت را انکار کنیم، بله کسانی که پایه قوی ای دارند احتمال موفقیتشان نیز بیشتر است. اما پایه قوی داشتن و یا نداشتن دلیل قانع کننده ای برای موفقیت یا عدم موفقیت در کنکور ارشد نیست!

در بررسی قبولی های هر سال افراد زیادی را دیدیم که دانشگاه پیام نور بودند، غیر انتفاعی درس خواندند ولی در بهترین دانشگاه های کشور قبول شدند.

این باور که افرادی در کنکور ارشد دانشگاه خوب قبول می شوند که در کارشناسی دانشگاه دولتی و خوبی بوده اند از اساس اشتباه است.

پایه قوی داشتن الزاما شما را به موفقیت نمی رساند، بلکه تدبیر و تلاش شماست که فارغ از هر چیز دیگری شما را موفق می کند.

این مسائل ابتدایی که کارشناسی کجا بوده ام و چه پایه ای دارم هیچ اهمیتی ندارد مهم تلاش کردن و از آن مهم تر درست تلاش کردن است. روش خاص خود را در مطالعه دروس پیدا کنید. هر انسانی تاکید می کنم هر انسانی شیوه منحصر به فردی در خواندن و فهم مطالب دارد. به جای اینکه ضعف هایمان را جست و جو کنیم به دنبال پیدا کردن شیوه منحصر به فرد خودمان باشیم و آن را رشد دهیم. این شما را موفق خواهد کرد.

پیمایش به بالا