پیام مشاور – گروه مشاوره


طوفان را به آرامشمان نکشانیم

 

بنشینم و صبر پیش گیرم

دنباله کار خویش گیرم

 

تا حالا شده یک بیت شعر را برای خودتان و بر اساس دانشی که دارید تحلیل کنید. پیشنهاد می‌کنم اینکار را حتما انجام دهید. مثلا بیت بالا را به عنوان نمونه می‌خواهم برایتان تحلیل کنم، این بیت از استاد سخن، سعدی است.

از همان کلمه اول شروع می‌کنیم: بنشینم ، به راستی سعدی چرا ابتدای این بیت را با بنشینم آغاز کرده است؟

بنشینم به منزله توقف کردن است. گاهی میان انبوه تنش ها و اضطراب ها باید نشست! هیچ کاری انجام نداد. و این اولین اقدام در جهت آرامش داشتن است.

رجوع سعدی از بنشینم به صبر می تواند این معنی را داشته باشد که نشستن و بی اقدامی از غمگین بودن و اقدام کردن بهتر است. پس یکی از معانی انتخاب این کلمه توسط سعدی می تواند این باشد: سعی کنم غمگین نباشم و یا به عبارتی سعی کنم با غمگین نبودن بتوانم هیجاناتم را کنترل کنم. صبر کردن در لفافه خود از توقف خبر می دهد و از این حیث مترادف با کلمه قبلیست. توقفی که از صبر بیرون می آید، یعنی سکوت کنم، حرکت اضافی نکنم، عجله نداشته باشم.

اما صبر کردن به فکر کردن درباره خود، کنار آمدن با شرایط فعلی هم می تواند اشاره داشته باشد. اما در منظره صبر، کورسوی امیدی را نیز می بینیم. نشستن و صبر کردن یعنی: اگر در حال حاضر اوضاع بد است قطعا شرایط تغییر خواهد کرد:

حافظ هم می گوید: دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت / دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

پس امیدوار بودن و مدارا کردن را هم می توان از صبر سعدی استخراج کنیم.

اما برویم به انتهای این مصراع: پیش گیرم، که می‌تواند خیلی پیام ها برایمان داشته باشد از جمله:

 • به تغییر سبک زندگی فکر کنم
 • به اقدامی درست تر فکر کنم (فکر، نه اقدام)
 • به تغییر کردن و حرکت کردن فکر کنم
 • اولین و کوچک ترین قدم را انتخاب کنم (انتخاب، نه اقدام)
 • در ذهنم به نتایج مطلوب برسم
 • برنامه ریزی کنم
 • متعهد شوم
 • شرایط را بپذیرم و حرکت کنم
 • به توانمندی های خودم، به توانمندی های محیطم و به توانمندی های اطرافیانم اعتماد کنم
 • به حرکت ایمان داشته باشم

و در نهایت آخرین تیر را هم سعدی می زند و می گوید: دنباله راه خویش گیرم. به عبارتی:

 • مسیر منحصر به فرد خود را بیابیم (راه خویش)
 • انحصاری کردن مسیر، برنامه ها، نتایج، باورها، اقدامات، ایمان، اعتقادات
 • عدم مقایسه و عدم نگاه به دیگران
 • اقدام و عمل کردن متعهدانه به :

اقدمات – باور ها – اعتقادات – نتایج – برنامه ها – ایمان خود و تعهد ها

یادمان باشد کسی انتظار ندارد در طوفان غمگین نباشیم، اما طوفان تمام می شود. آنرا به آرامش خود نکشانیم.

پیمایش به بالا