وبینار های آموزشی گروه علمی آموزشی دوپامین

وبینار آموزشی نظریه اریک برن

ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مشاوره سال 1400

 

مدرس: محمدکاظم شهریاری

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مشاور و مدرس گروه علمی آموزشی دوپامین

پیمایش به بالا