کارگاه‌های نکته و تست مجموعه مشاوره

کارگاه‌های نکته و تست مجموعه مشاوره

[divider]

[button text=”جهت ثبت نام در کارگاه ها کلیک کنید” color=”alert” radius=”10″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/کارگاه-های-نکته-و-تست-مجموعۀ-مشاوره”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4609″]

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

مدرس: استاد هدایتی رزومه استاد

این کارگاه برای افرادی که زبان آنها صفر هم می باشد، مفید است و می توانند حداقل 15درصد بزنند.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/zaban.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3278″]

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

مدرس: استاد خادم رزومه استاد

در صورتی که در کلاس آمار و روش تحقیق شرکت کرده اید، این کارگاه به جهت مرور مطالب و آشنایی با شیوه های تست زنی بسیار مفید است

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/amar.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3290″]

کارگاه نکته و تست نظریه های شخصیت

مدرس: استاد غلامزادگان رزومه استاد

با توجه به حجمه مباحث بالا در این درس فرصت جمع بندی یک روزه را از دست ندهید.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/shakhsiat.mp3″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3289″]

کارگاه نکته و تست نظریه های مشاوره و روان‌درمانی

مدرس: استاد شهریاری رزومه استاد

درصد داوطلبین در درس نظریه های رواندرمانی عموما پایین است ، با حضور در کارگاه مطالب بالقوه خود را بالفعل کنید.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/نظریه-های-رواندرمانی.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3288″]

کارگاه نکته و تست مبانی و فنون مشاوره

مدرس: استاد شهریاری رزومه استاد

همپوشانی خواندن مباحث مبانی و فنون با هم در تثبیت این درس خیلی موثر است که این اتفاق در کارگاه میفتد.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/مبانی-و-فنون-1.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3282″]

کارگاه نکته و تست کاربرد آزمون‌های روانی

مدرس: استاد جوان‌محبوب رزومه استاد

با توجه به سوالات سال های اخیر مباحث این درس پراکندگی بسیار زیادی دارد و جمعبندی ان بسیار دشوار است.شرکت در این کارگاه بدلیل اهمیت الزامی است.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/azmoon-ravani-karbord.mp3″]

[/col]

[/row]

پیمایش به بالا