کارگاه‌های نکته و تست مجموعه روانشناسی

[ux_menu divider=”solid”]

[/ux_menu]
[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”0px 0px 0px 19px”]

[button text=”جهت ثبت نام در کارگاه ها کلیک کنید” color=”alert” animate=”fadeInDown” padding=”0px 0px 0px 0px” depth=”4″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/کارگاه-های-نکته-و-تست-مجموعۀ-روانشناسی”]

[/col]

[/row]

کارگاه‌های نکته و تست مجموعه روانشناسی

[divider]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4609″]

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

مدرس: استاد هدایتی رزومه استاد

این کارگاه برای افرادی که زبان آنها صفر هم می باشد، مفید است و می توانند حداقل 15درصد بزنند.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/zaban.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3278″]

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

مدرس: استاد خادم رزومه استاد

در صورتی که در کلاس آمار و روش تحقیق شرکت کرده اید، این کارگاه به جهت مرور مطالب و آشنایی با شیوه های تست زنی بسیار مفید است

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/amar.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″]

[ux_image id=”3294″]

کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

مدرس: استاد ممتاز رزومه استاد

داوطلبین سال های گذشته با شرکت در این کارگاه به 17سؤال امکان پاسخگویی داشته اند.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/tarbiati.mp3″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3292″]

کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

مدرس: استاد آلاله عطاران رزومه استاد

با توجه به گستردگی منابع روانشناسی رشد جمع بندی و تست زنی یک روزه در این کارگاه را از دست ندهید.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/رشد-عطاران.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3291″]

کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی

مدرس: خانم جاوید رزومه استاد

مدرس این کارگاه در کنکور درس روانشناسی عمومی را صد زده است. حتما این تجربیات برایتان بسیار مفید خواهد بود.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/omomi.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3286″]

کارگاه نکته و تست روانشناسی کودکان استثنایی

مدرس: خانم بهشتیان رزومه استاد

مدرس این کارگاه رتبۀ یک کنکور روانشناسی کودکان استثنائی و فارغ التحصیل دانشگاه تهران می باشند.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/kodakanestesnaei.mp3″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3285″]

کارگاه نکته و تست روانشناسی فیزیولوژیک

مدرس: استاد عطاران رزومه استاد

یکی از درس هایی که فهم آن برای داوطلبین معمولا مشکل است با شیوای رسای خانم عطاران برایتان راحت خواهد شد.و معمولا داوطلبین برای این درس از منابع کمک اموزشی استفاده می کنند که حجم ان محدود است .

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/فیزیولوژی-عطاران.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3284″]

کارگاه نکته و تست علم النفس

مدرس: استاد خالق‌پور رزومه استاد

استاد خالق پور در این کارگاه با چندین سال تجربه تدریس و تالیف کتاب علم النفس را برایتان راحت خواهد کرد و منابع کمک اموزشی در کنار این کارگاه کامل خواهد شد.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/elmnafs.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3283″]

کارگاه نکته و تست روانشناسی بالینی

مدرس: استاد آلاله عطاران رزومه استاد

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/بالینی-عطاران.mp3″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3280″]

کارگاه نکته و تست آسیب شناسی روانی

مدرس: دکتر حسین خادم رزومه استاد

دکتر خادم بعنوان فردی که دکتری بالینی و تجربه چندین ساله درمان دارند اسیب شناسی را برایتان خیلی راحت تر خواهند کرد.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/asib.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3279″]

کارگاه نکته و تست انگیزش و هیجان

مدرس: استاد ممتاز رزومه استاد

بیان نظریاتی انگیزشی نیاز به فهم کامل دارد که استاد ممتاز با مطالعه منابع زیاد در این حیطه فهم مطالب را برایتان اسان و کامل خواهند کرد.

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/angizsh-momtaz.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4554″]

کارگاه نکته و تست آزمون های روانی

مدرس: استاد عطاران رزومه استاد

یکی از مباحث مهم در درس روانشناسی بالینی در کنکور مبحث آزمون های روانی می باشد که صرفا شنیدن این کارگاه برای این مبحث کافی می باشد.

[/col]

[/row]

پیمایش به بالا