منابع کنکور دکتری علوم شناختی 1401

 

زبان انگلیسی

1- لغات 504 و 1100
2- لغات ضروری TOFEL
3- کتاب جامع زبان دکتری دکتر خیرآبادی
4- کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

استعداد تحصیلی

1– کتاب کمک آموزشی
2- کارگاه نکته و تست استعداد تحصیلی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

آمار و روش تحقیق

1- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی علی دلاور

2- روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور

3- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی جرج‌اندرو فرگوسن

4- استنباط آماری در پژوهش رفتاری حیدر علی هومن

5- روش تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی بورگ و گال

6- روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، عباس بازرگان

7- کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

 

ریاضی

برای سوالات این بخش می توانید از کتب مختلف ریاضی
عمومی از رشته های مختلف استفاده کنید. اما کتاب های
زیر می تواند گزینه های پیشنهادی باشد:
1-کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جورج برینتن توماس
2-ریاضی عمومی 1 و 2 مهندس مسعود اقاسی

 

مبانی علوم شناختی

1- روان شناسی شناختی رابرت استرنبرگ ترجمه سید کمال خرازی
2- علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن جی فردنبرگ ترجمه افتاده حال
3- ذهن درآمدی بر علوم شناختی پاول تاگارد ترجمه رامین گلشائی
4- درباره علم شناختی جواد حاتمی

 

علوم اعصاب

1- فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال جلد دو
2- یادداشت های علوم اعصاب لانگستاف ترجمه معظمی
3- نورو آناتومی بالینی ریچارد اس.اسنل

 

زبان شناسی شناختی

1- درآمدی بر زبان شناسی شناختی: نظریه ها و مفاهیم محمد راسخ مهند

پیمایش به بالا