منابع ارشد مشاوره 1402

[button text=”منابع ارشد مشاوره” color=”alert” style=”outline” size=”xlarge” radius=”99″ expand=”0″]

[divider]

[button text=”آمار و روش تحقیق” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین (اکیداً توصیه می‌شود)

* امکان پاسخ به 16 تا 19 سوال در سالهای گذشته با شرکت در این کلاس وجود داشته است.
* امکـــان اســتفاده از کتاب کمک آموزشی مدرسان شــریف به جای منابع اصلی می‌باشد که این کتاب دارای نکات اضافی هم می‌باشد و اولویت مطالعه منابع اصلی است.

[/col]

[/row]
[button text=”زبان انگلیسی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- لغات 4000 واژه زبان انگلیسی
2- متون تخصصی روانشناسی، طالب زاده
3- کلاس عمومی و تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

* مطالعه لغات 4000 واژه زبان برای افراد ضعیف به جهت افزایش سطح دامنه لغات توصیه می شود
* شرکت در کلاس این درس به جهت بررسی متون کنکورهای سالهای گذشته به عنوان یک منبع مهم و لغات تخصصی و آموزش تکنیک های ریدینگ و گرامر مربوط به حل سوالات ریدینگ و کلوزتست اکیداً توصیه می شود.

[/col]

[/row]
[button text=”فنون مشاوره” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی، حسینیان و کولایی
2- مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره، دیوید گلدارد ترجمه حسینیان
3- روشها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی)، شفیع آبادی
4- فنون پیشرفته در مشاوره و روان درمانی، کریستین کنت (منبع تکمیلی)
5- کتاب کمک آموزشی مدرسان شریف
6-کارگاه نکته و تست روش ها و فنون مشاوره گروه علمی آموزشی دوپامین

[/col]

[/row]
[button text=”نظریه های مشاوره و رواندرمانی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- نظریه های مشاوره و روان درمانی، جرالد کوری ترجمه سید محمدی

2- نظریه های مشاوره و روان درمانی، شفیع آبادی و ناصری (برخی فصول)

3-نظریه های رواندرمانی پروچاسکا ترجمه سید محمدی ( برخی فصول)

4- کتاب کمک آموزشی ساد

5- کارگاه نکته و تست نظریه های رواندرمانی گروه علمی آموزشی دوپامین

[/col]

[/row]
[button text=”نظریه های شخصیت” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- نظریه های شخصیت. فیست و فیست، ترجمه یحیی سیدمحمدی
2- کتاب کمک آموزشی مدرسان شریف
3- کارگاه نکته و تست نظریه های شخصیت گروه علمی آموزشی دوپامین

[/col]

[/row]
[button text=”کاربرد آزمون” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- کتاب کمک آموزشی مدرسان شریف
2- اصول روانسنجی و روان آزمایی، پاشا شریفی (برخی فصول)
3- راهنمای سنجش روانی جلد 1، مارنات (منبع تکمیلی)
4- کلاس کاربرد آزمون های روانی گروه علمی آموزشی دوپامین

* با توجه به پراکندگی مباحث و منابع و تداخل مباحث در این درس اکیدا شرکت در کلاس گروه علمی آموزشی دوپامین توصیه می‌گردد.

[/col]

[/row]
[button text=”مبانی مشاوره” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- اصول و مبانی مشاوره، ساموئل گلادینگ ترجمه گنجی
2- کتاب کمک آموزشی مدرسان شریف
3- کارگاه نکته و تست مبانی راهنمایی و مشاوره گروه علمی آموزشی دوپامین

* مباحث مربوط به مشاوره های شغلی، تحصیلی، خانواده، توانبخشی و گروهی به صورت خلاصه مطالعه گردد.

[/col]

[/row]
[ux_image id=”5195″]

پیمایش به بالا