منابع روانشناسی عمومی و اسلامی

منابع روانشناسی عمومی و اسلامی

 

آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

 

متون روانشناسی(به زبان انگلیسی)

1- زبان تخصصی روانشناسی تالیف یحیی سید محمدی
2- راهنمای متون روانشناسی لیندالیل مترجم مهدی گنجی
3- متون روان شناسی دکتر کیانوش هاشمیان
4- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی مرضی و روانشناسی کودکان استثنایی

1- آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5، مهدی گنجی، جلد 1 و 2
2- خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک، مترجم: فرزین رضایی (برخی فصول)
3- روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر مهدی گنجی
4- روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادری(برخی فصول)
5- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی، میلانی فر(برخی فصول)
6- دانش آموزان استثنائی، هالاهان و کافمن (برخی فصول)
7- کلاس و کارگاه آسیب شناسی روانی وکودکان استثنایی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی رشد

1- نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ویلیام کرین دکتر غلامرضا خوی نژاد
2- روانشناسی رشد لورابرک جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سید محمدی (برخی فصول)
3- روانشناسی رشد و تحول انسان، پاپالیا (برخی فصول)
4- کلاس و جزوه خلاصه نکات تکمیلی روانشناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی عمومی

1- زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه دکتر محمدتقی براهنی
2- زمینه روانشناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروزبخت
3- روانشناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی
4- کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

1- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، محمدباقر کجباف (برخی فصول)
2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، بنی جمالی و احدی (برخی فصول)
3- کارگاه نکته و تست علم النفس گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

1- روانشناسی فیزیولوژیک، محمد کریم خداپناهی
2- روانشناسی انگیزش و هیجان، محمد کریم خدا پناهی (برخی فصول)
3- روانشناسی انگیزش و هیجان، مارشال ریو، ترجمه سید محمدی (برخی فصول)
4- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز،دکتر سید علی حائری روحانی(برخی فصول)
5- کلاس و کارگاه روانشناسی فیزیولوژیک گروه علمی آموزشی دوپامین
6- کارگاه نکته و تست انگیزش و هیجان گروه علمی آموزشی دوپامین

 

پیمایش به بالا