روان شناسی صنعتی و سازمانی

منابع روان شناسی صنعتی و سازمانی

 

آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

 

زبان انگلیسی


1- زبان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سید محمدی
2- راهنمای متون روانشناسی، لیندالیل مترجم مهدی گنجی
3- متون روان شناسی، دکتر کیانوش هاشمیان
4- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

بالندگی سازمانی

1- مدیریت تحول در سازمان رندال فرنچ ترجمه دکتر سید محمد الوانی
2- بالندگی سازمانی محمد علی طوسی

 

روانشناسی امور استخدامی

1- مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی شیمون ال. دولان ترجمه دکتر محمد صائبی

 

روانشناسی اجتماعی

1- شناخت اجتماعی محمود ایروانی و فاطمه باقریان
2- روان شناسی اجتماعی الیوت ارونسون ترجمه دکتر حسین شکر کن

 

روانشناسی صنعتی سازمانی

1- روانشناسی صنعتی و سازمانی (فرد و سازمان) در هزاره سوم، شولتز و شولتز
2- روانشناسی صنعتی و سازمانی (رویکرد کاربردی) جلد یک و دو مایکل آموت

 

رفتار سازمانی

1- رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها (3 جلدی) استیفن رابینز ترجمه پارساییان
2- رفتار سازمانی(دوجلدی) استیفن ترجمه مهندس مهدی زارع

 

پیمایش به بالا