منابع ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

[button text=”منابع ارشد روانشناسی کودکان استثنایی” color=”alert” style=”outline” size=”xlarge” radius=”99″ expand=”0″]

[divider]

[button text=”آمار و روش تحقیق” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین (اکیداً توصیه می‌شود)

* امکان پاسخ به 16 تا 19 سوال در سالهای گذشته با شرکت در این کلاس وجود داشته است.
* امکـــان اســتفاده از کتاب کمک آموزشی مدرسان شــریف به جای منابع اصلی می‌باشد که این کتاب دارای نکات اضافی هم می‌باشد و اولویت مطالعه منابع اصلی است.

[/col]

[/row]
[button text=”متون روانشناسی به زبان انگلیسی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- زبان تخصصی روانشناسی طالب زاده، انتشارات جهش
2- زبان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سید محمدی
3- راهنمای متون روانشناسی، لیندالیل مترجم مهدی گنجی
4- متون روان شناسی، دکتر کیانوش هاشمیان
5- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

* انتخاب هر کدام از این منابع براساس سطح درسی داوطلب تعیین و تنها نیاز به مطالعه یک منبع است.
* مطالعه لغات 4000 واژه زبان برای افراد ضعیف به جهت افزایش سطح دامنه لغات توصیه می شود
* شرکت در کلاس این درس به جهت بررسی متون کنکورهای سالهای گذشته به عنوان یک منبع مهم و لغات تخصصی و آموزش تکنیک های ریدینگ و گرامر مربوط به حل سوالات ریدینگ اکیداً توصیه می شود.

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی تربیتی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- روانشناسی پرورشی نوین ، دکتر علی اکبر سیف (برخی فصول)
2- مقدمه ای بر نظریه یادگیری، هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف (برخی فصول)
3- کتاب کمک آموزشی گروه علمی آموزشی دوپامین
4- کارگاه نکته وتست روانشناسی تربیتی گروه علمی آموزشی دوپامین

* به جهت پوشش منابع تکمیلی این درس در کتاب علی بیابانگرد و کدیور حتما شرکت در کارگاه نکته وتست این درس توصیه می شود.

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی عمومی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه دکتر محمدتقی براهنی
2- زمینه روانشناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروزبخت
3- روانشناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی
4- کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی گروه علمی آموزشی دوپامین

* در صورت عدم وقت کافی امکان مطالعه کتاب روانشناسی عمومی گروه علمی آموزشی دوپامین به عنوان یک منبع مناسب می‌باشد.
* به جهت بررسی مباحث تکمیلی و جمع بندی صحیح و منطقی و پوشش منابع تکمیلی شرکت در کارگاه نکته و تست این درس اکیدا توصیه می گردد

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی رشد” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ویلیام کرین دکتر غلامرضا خوی نژاد (برخی فصول)
2- روانشناسی رشد و تحول انسان، پاپالیا (برخی فصول)
3- روانشناسی رشد لورابرک جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سید محمدی (برخی فصول)
4- کلاس و جزوه خلاصه نکات تکمیلی روانشناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

* در صورت عدم وقت کافی به جهت مطالعه منبع پاپالیا کتاب کمک آموزشی گروه علمی آموزشی دوپامین پیشنهاد می‌گردد.
* با توجه به هم پوشانی سوالات لورابرک و پاپالیا تنها منبع پاپالیا توصیه می شود.
* باتوجه به پراکندگی منابع و مباحث این درس و به جهت پوشش منابع تکمیلی حتما در کلاس این درس شرکت کنید.

[/col]

[/row]
[button text=”آموزش و پرورش کودکان استثنایی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادری
2- اختلالات یادگیری هالاهان، کافمن ترجمه حمید علیزاده (برخی فصول)

* به جهت مطالعه این درس تنها کتاب کمک آموزشی مدرسان شریف به جای دو منبع ذکر شده توصیه می شود.

[/col]

[/row]
[button text=”روانسنجی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف
2- اصول روانسنجی و روان آزمایی، حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی (برخی فصول)

* به جهت مطالعه این درس تنها کتاب کمک آموزشی مدرسان شریف به جای دو منبع ذکر شده توصیه می شود.

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی مرضی و روانشناسی کودکان استثنایی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5، مهدی گنجی، جلد 1 و 2

2- خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک، مترجم: فرزین رضایی (برخی فصول)

3- روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر مهدی گنجی

4- روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادری(برخی فصول)

5- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی، میلانی فر(برخی فصول)

6- دانش آموزان استثنائی، هالاهان و کافمن (برخی فصول)

7- کلاس و کارگاه آسیب شناسی روانی وکودکان استثنایی گروه علمی آموزشی دوپامین

8- آسیب شناسی کودک و نوجوان ارجمند نیا ( برخی فصول )

9-کتاب کمک آموزشی اسیب شناسی روانی و روانشناسی کودکان استثنایی گروه علمی آموزشی دوپامین

* شرکت در کلاس این درس به جهت یادگیری صحیح طبقه بندی های اختلالات و عدم تداخل مباحث با هم اکیداً توصیه می شود.

* باتوجه به تغییرات عمده این درس در سوالات کودکان استثنایی اکیدا کارگاه روانشناسی فیزیولوژیک نکته و تست این درس به جهت پوشش منابع تکمیلی توصیه می گردد.

[/col]

[/row]
[ux_image id=”5183″]

پیمایش به بالا