مجموعه علوم شناختی کنکور کارشناسی ارشد

تصمیم گیری در بحران
ماجرای عقب افتادن کنکور داستان پرندگان مهاجری است که صبورانه باید اقیانوس رو بپیمایند. علی رغم سختی و از بین رفتن تعدادی از این پرندگان، این داستان هر ساله تکرار می شود. مثل حکایت کنکور ما! کنکور امسال گرچه فراز و نشیب های زیادی به همراه داشت که نه هنوز هم دارد، اما این دلیل نمی شود که برای پرواز در سال بعد آماده نبود. شاید این بار باید حافظه آینده نگری بهتری داشت. چیزی که شاید برای آن تکامل نیافته ایم! این حق با شماست که شرایط موجود مارا گرفتار سکون و رخوت ابهام های این روز ها کرده است اما هنوز مسیر تغییر نکرده است. اصل تلاش برای موفقیت هنوز پابرجاست. و البته اینکه یکی از تفاوت های افراد موفق با دیگران نوع تصمیم گیری در شرایط بحرانی است. 
فکر کنید انتخاب کنید تصمیم بگیرید و شروع کنید…
نویسنده : محمد گلثومیان
مشاور و مدرس گروه علمی آموزشی دوپامین
جهت مطالعه رزومه استاد بر روی :  رزومه مشاور  کلیک کنید
پیمایش به بالا