طرح استعدادیابی پایه دوپامین

[button text=”۳-۴-۵ سال” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5006″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

سنجش سبک های فرزندپروری والدین
سنجش خلق و حالات روحی کودک
سنجش و ارزیابی هوش شناختی و کارکردهای اجرایی مغز با استفاده از بازی
سنجش و ارزیابی هوش چندگانه و هوش هیجانی با استفاده از بازی و آزمون های مربوط به آن
چاپ تفسیر نهایی در دفترچه
جلسه تفسیر حضوری برای والدین

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[button text=”۶ تا ۱۲ سال” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5007″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

سنجش سبک های فرزندپروری والدین
سنجش خلق و حالات روحی کودک
سنجش شخصیت کودک
سنجش رغبت های شغلی کودک
سنجش و ارزیابی هوشبهر و استدلال انتزاعی
بررسی و تحلیل مولفه های عصب روان شناختی
ارزیابی عملکردهای اجرایی و شناختی مغز با استفاده از بازی های رایانه ای شناختی
چاپ تفسیر نهایی در دفترچه
جلسه تفسیر حضوری برای والدین

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[button text=”از ۱۳ تا ۱۸ سال” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5008″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

(مناسب برای انتخاب رشته های تحصیلی دبیرستان و دانشگاه و انتخاب مشاغل)

سنجش و ارزیابی هوشبهر و استدلال انتزاعی
سنجش و ارزیابی مولفه های سلامت روان نوجوان
سنجش و ارزیابی هوش های چندگانه
ارزیابی اقسام هوش هیجانی
بررسی و تحلیل مولفه های عصب روان شناختی
سنجش توانایی درک مفاهیم انتزاعی و سنجش قوه ادراک
ارزیابی عملکردهای اجرایی و شناختی با استفاده از بازی های رایانه ای شناختی
ارزیابی رغبت های شغلی و میزان احتمال موفقیت در مشاغل مختلف
چاپ تفسیر نهایی در دفترچه
جلسه تفسیر حضوری برای والدین

 

[/ux_text]

[/col]

[/row]

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا