روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی – انتخاب آینده

تئوری انتخاب میگوید بخش زیادی از تجربیات ما نتیجه مستقیم و یا غیر مستقیم اعمال یا افکاری است که آنها را در زندگی روزمره خود انتخاب کرده ایم. بر اساس این تئوری، ما به ندرت قربانی وقایع پیرامونمان هستیم و بیش از حد تصورمان بر زندگی خود کنترل داریم. داشتن کنترل مؤثر به این معناست که انتخاب های بهتری داشته باشیم. طبیعتا نمی‌توانیم همه معادلات را صد در صد پیش بینی کنیم، اما می‌توانیم بسنجیم که با شرایط و امکاناتی که من در حال حاضر دارم، کدام انتخاب و کدام تصمیم برای من پیامدهای مؤثرتری دارد…

تئوری انتخاب همه زندگی، روابط و تصمیمات ما را دربر میگیرد… اما من اینجا روی سخنم با دانشجویان و به ویژه با کنکوری های فعلی و باز به ویژه کنکوری های آینده ست…

 در شرایط فعلی و پیچیده پیش رو، طبیعتا تصمیم سازی برای آینده دارای دشواری های خاص خود است. اما حرکتِ ما به سوی آینده اجتناب ناپذیر است، مگر اینکه بخواهیم سکون و رکود را انتخاب کنیم و زیر بار مسئولیت تصمیم گیری و حرکت به سوی آینده ای که مبهم و طبیعتا اضطراب آور است، نرویم…

شرایط کنونی به ما ثابت کرده ست انگار پیش بینی آینده خیلی به کارمان نمی آید و ما نیاز داریم بیش از پیش زندگی در لحظه و تصمیم گیری بر اساس شرایط، امکانات و اولویت های فعلی مان را یاد بگیریم… از این رو می توانیم انتخاب کنیم که با امکانات فعلی و همه توان خود به سوی آینده حرکت کنیم و رویاهایمان را در تاریک ترین روزها به طوفانِ حوادث نسپاریم و یا ناامیدی کردن و درجا زدن را انتخاب کنیم… 

اگر تصورِ مطالعه، پژوهش و کسب دانش بیشتر، تحصیل در مقاطع تکمیلی، حضور در دانشگاه مورد علاقه تان و دنبال کردن رشته ای که دوستش دارید هنوز لبخند به لبتان می‌آورد و چیزی را درون قلبتان به حرکت در می آورد، شاید انتخاب اول برای شما انتخاب مؤثرتری باشد… البته شاید! این را شما تصمیم میگیرید…  

کنکور اگرچه فرآیند دلچسبی ندارد، اما بخشی از راهیست که ما باید اگر اهداف بزرگی را در سر میپرورانیم، آن را پشت سر بگذاریم و مسئولیت سختی هایش را بپذیریم. هر چیزی بهایی دارد و ما گاه نیاز داریم بهای تحقق رویاهای خود را با تلاش بیشتر بپردازیم… و همواره در ذهن خود داشته باشیم که انتخاب های کنونی ما، قطعی ترین و تحت کنترل ترین متغیر پیش بینی کننده آینده ماست و ما به ندرت قربانی شرایط و حوادث هستیم 

 

#انسیه‌برزویی

#رتبه‌18‌دکتری‌روانشناسی

 

پیمایش به بالا