روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

معرفی رشته کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی


برنامه درسی (سرفصل) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و تعداد واحدها:

بر اساس آخرین سرفصل دروس وزارت علوم

تعداد کل واحدها : 38 واحد
دروس اصلی : 14 واحد
دروس پایه : 6 واحد
دروس تخصصی : 18 واحد
دروس اختیاری : 10 واحد

  • چنانچه یکی از دروس تخصصی یا پایه برنامه کارشناسی ارشد این رشته اجرا نشد با نطر گروه آموزشی مربوط یکی از واحدهای دروس اختیاری جایگزین می شود.

چارت داشنگاهی دروس اصلی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آمار استنباطی (پیشرفته) 2 روشهای تحقیق (پیشرفته) 3
سمینار در مسائل کودکان عقب مانده ذهنی 2 پایان نامه 4
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 3 جمع 14

 

چارت دانشگاهی دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
هوش و عقب ماندگی ذهنی 2 فرایندهای تحول درمانی 2
آشنایی با اصول ژنتیک 2 بازپروری حرکتی 2
بازپروری تکلمی و اکتسابهای آموزشگاهی 2 بازپروری شغلی و حرفه ای 2
اصول و روشهای آموزش و پرورش عقب ماندگی ذهنی 2 برنامه ریزی آموزشی و تربیتی عقب ماندگی ذهنی 2
روش تهیه و تنظیم مواد و برنامه های درسی 2 جمع 18

 

 

چارت دانشگاهی دروس اختیاری کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی مرضی کودک 2 اختلالات یادگیری 2
اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت تحصیلی 2 نظریه های رشد 2
فیزیولوژی مغز و اعصاب 2 جمع 10

 

 
 

چارت دانشگاهی دروس پایه کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مبانی نظری و کاربرد آزمونهای روانی 1 2 مبانی نظری و کاربرد آزمونهای روانی 2 2
روانشناسی بالینی کودک 2 جمع 6

 

 

دانشگاه هایی که در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 95

دانشگاه اصفهان دانشگاه تهران
دانشگاه شیراز دانشگاه شهید مدنی
دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علوم بهزیستی
دانشگاه محقق اردبیلی

 

دانشگاههایی که در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

دانشگاه اصفهان دانشگاه تهران
دانشگاه شیراز دانشگاه شهید مدنی
دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علوم بهزیستی
دانشگاه محقق اردبیلی

 

نمونه کارنامه از رتبه برتر رشته روان‌شناسی و کودکان استثنایی گروه علمی آموزشی دوپامین

ظرفیت ها و دانشگاه های مورد پذیرش رشته روان‌شناسی کودکان استثنایی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش:

 

 

 

[ux_image id=”2178″]

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا