رزومه کیانا مهریزی

[button text=”مشخصات فردی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

نام: کیانا

نام خانوادگی : مهریزی

مقطع : کارشناسی ارشد

رشته : روانشناسی تربیتی

[/ux_text]
[button text=”سوابق تحصیلی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

کارشناسی علوم تربیتی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

[/ux_text]
[button text=”سوابق شغلی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

مربیگری با رویکرد انسانگرایی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در مهدکودک بهاراندیشه

 بازی درمانگر و تسهیلگر کودک از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در مهدکودک بهاراندیشه

روانشناس تربیتی و بازی درمانگر در موسسه علمی اموزشی دوپامین از سال ۱۴۰۱ تا کنون

برگزاری دوره های ارتقا و عملکرد کودک در موسسه علمی اموزشی دوپامین از سال ۱۴۰۱ تاکنون

[/ux_text]
[button text=”دوره ها و گواهی ها” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

گواهی شرکت در کارگاه اموزشی messy play  به مدت 10 ساعت درسال ۹۹

گواهی شرکت در کارگاه اموزشی ارتباط پویا براساس متد Disc  به مدت 6 ساعت درسال ۱۴۰۰

گواهی شرکت در کارگاه اموزشی اشنایی با تله های شناختی در کودکان و تکنیک های مواجهه با انها به مدت 12 ساعت درسال ۱۴۰۰

گواهی شرکت در کارگاه اموزشی بازی های اوازی (مقدماتی) 12 ساعت درسال ۹۹

گواهی شرکت در کارگاه اموزشی بازی های اوازی (پیشرفته) 12 ساعت درسال ۹۷

گواهی شرکت در کارگاه اموزش هنر ، نقاشی و کاردستی به مدت 18 ساعت درسال ۹۹

گواهی شرکت در دوره اموزشی شیرخوارگی و نوپایی به مدت 20 ساعت درسال۹۷

گواهی شرکت در دوره اموزشی رویکرد پروژه ای به مدت 12 ساعت در سال ۹۷

گواهی شرکت در کارگاه اموزش تسهیلگری و جذب کودکان به مدت 12 ساعت درسال ۹۸

گواهی شرکت کارگاه اموزشی تربیت جنسی فلسفی به مدت 12 ساعت درسال ۹۹

گواهی گذراندن دوره اموزشی طرح کار مربی 12 ساعت درسال ۹۷

گذراندن دوره اولیه اموزش بهداشت به مدت 24 ساعت درسال ۹۸

[/ux_text]
[button text=”تحقیقات علمی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه الگو های ارتباطی و جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی با تاکید بر نقش واسط انگیزش پیشرفت در نوجوانان

[/ux_text]

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا