رزومه سوگند غفاریان

[button text=”مشخصات فردی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

نام: سوگند

نام خانوادگی: غفاریان

[/ux_text]
[button text=”سوابق تحصیلی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

کارشناسی روانشناسی دانشگاه قوچان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران جنوب

[/ux_text]
[button text=”رویکرد درمانی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

درمانگر ACT

[/ux_text]
[button text=”سوابق کاری” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

مشاور مدرسه وارستگان سال ۹۸-۹۶

[/ux_text]
[button text=”سوابق اجرایی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

عضو انجمن علمی دانشگاه ازاد قوچان سال ۹۸-۹۵

تدریس درس امار توصیفی و استنباطی در دانشگاه قوچان

تدریس درس رشد در دانشگاه قوچان

همکاری با خبر گذاری موج در حوزه تولید محتوا با موضوع پدوفیلی در سال ۹۸

[/ux_text]
[button text=”سوابق پژوهشی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

مقاله در حال چاب با موضوع نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین اضطراب و شفقت به خود

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نقش واسطه ای توانمندی های هیجانی اجتماعی در رابطه بین کارکردهای اجرایی و تحمل ابهام با تفکر انتقادی

[/ux_text]
[button text=”سوابق آموزشی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

شرکت در کارگاه های درمانگر محور

 فرزند پروری در سال ۱۴۰۱ ،

اختلالات یادگیری ۱۳۹۸

اعتیاد ۱۳۹۷

هیپنوتیزم ۱۳۹۷

شرکت در کارگاه های آموزشی

مقاله نویسی ،۱۴۰۰

ارزیابی بالینی ،۱۳۹۹

روانشناسی رشد ، ۱۳۹۹

آمار و روش تحقیق، ۱۳۹۹

آسیب شناسی روانی  ۱۳۹۹

شرکت در دوره سوپرویژن اکت ۱۳۹۷

گذراندن کارورزی بالینی در بیمارستان ابن سینا ۱۴۰۱

[/ux_text]

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا