رزومه خانم سعیده جامع

[button text=”مشخصات فردی:” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”1.85″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

نام: سعیده

نام خانوادگی: جامع

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته: روانشناسی تربیتی

[/ux_text]
[button text=”سوابق تحصیلی:” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”2.35″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

[/ux_text]
[button text=”سوابق اشتغال و کاری:” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”1″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

مدرس بازی و خلاقیت موزه علوم وتاریخ طبیعی دانشگاه فرهنگیان 1395-1394

مدیریت داخلی موزه علوم و تاریخ طبیعی دانشگاه فرهنگیان 1397-1395

مدیریت دوره های دانشمند کوچولو شرکت دانش بنیان آوین 1396-1398

مدیر داخلی پیش دبستانی و دبستان دانشمند کوچولو سال تحصیلی 1399-1398

معاونت آموزشی پیش دبستانی و دبستان دانشمند کوچولو سال تحصیلی 1400-1399

[/ux_text]
[button text=”سوابق اجرایی:” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”1″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

دبیر دبیرخانه هجدهمین کنفرانس ملی- دانشجویی مهندسی برق ایران (آبان 1394)

مسئول علمی انجمن اسلامی دانشگاهی تحکیم وحدت (1394-1393)

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاهی تحکیم وحدت (1394-1393)

عضو شورا مرکزی انجمن علمی مهندسی برق مشهد (1394)

مشاور اولین دوره مسابقات هوا و فضا دانشگاه‌های پیام نور (1395)

[/ux_text]

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا