رزومه آقای مهدی قائم پناه

بسمه تعالی

رزومـه تحصیلی و کاری مشـاورین گروه علمـی آموزشی دوپامین زیر نظر
مـوسسه آموزش عالی آزاد آسیا دارای مجوز رسمی از وزارت علوم تـحقیقات و فناوری

مدیر گروه علمی آموزشی دوپامین : علی ممتاز شماره تماس: 05138443341 – 09393138633

1- مشخصات فردی
نام: مهدی
نام خانوادگی: قائم پناه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: روان‌شناسی بالینی
2- سوابق تحصیلی
 فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد(95-97)
 کسب رتبه 43 در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 فارغ التحصیل رشته روان شناسی کودکان استثنائی در مقطع کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد )91-95)
 پایان نامه کارشناسی نیازهای هرمی مزلو و رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی
 پایان نامه کارشناسی ارشد اثربخشی روان درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت در بررسی الگوهای اجبار به تکرار در افراد با نشانگان شخصیت مرزی
3- سوابق پژوهشی
 مقاله رابطه نیازهای هرمی مزلو و رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی. چاپ در مقاله روانشناسی مثبت
4- سوابق اجرایی
 فعالیت در کلینیک روانشناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد(96-97)
 فعالیت در مرکز مشاوره هیوا
 روانشناس بالینی در بیمارستان ابن سینا (97-98)
 روانشناس بالینی در پزشک قانونی (98 –اکنون)
5- مهارت ها و توانمندی های آموزشی
 برگزاری سخنرانی رابطه میان پدیده گورخوابی و سائق مرگ در دانشگاه فردوسی مشهد اسفند 95
 برگزاری سخنرانی غربت آدمی و پدیده اجبار به تکرار اسفند 96
 تدریس و گروه در مرکز دوپامین- آمادگی کنکور کارشناسی ارشد
 شرکت در کارگاه دو روزه روان کاوی پرفوسور سلمان اختر در بیمارستان ابن سینا مشهد
 شرکت در کارگاه دو روزه روان کاوی پرفوسور جی گرینبرگ در بیمارستان ابن سینا مشهد
 شرکت در کارگاه دو روزه اختلال سوماتوفرم و درمان تحلیلی در بیمارستان ابن سینا مشهد

پیمایش به بالا