رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد 1398

اسامی رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روان شناسی سال 1398 و عنوان خدمات ارائه شده به ایشان توسط

گروه علمی آموزشی دوپامین

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته داوطلب

رتبه های کسب شده توسط داوطلب

خدمات دوپامین به داوطلب

نام مشاور

1 یوسف غفاری روان شناسی شناختی رتبه 1 سهمیه 

رتبه 3 کشوری

مشاوره و برنامه ریزی درسی فردی

گروه مباحثه شامل :

(کلاس اصول علوم شناختی

کلاس روان شناسی شناختی

کلاس مبانی علوم اعصاب)

کلاس آمار و روش تحقیق

کارگاه گرامر زبان

آزمون های آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
2 زینب بهشتیان روانشناسی کودکان استثنایی رتبه 1 در سهمیه روانشناسی کودکان استثنایی

رتبه 3 کشوری

رتبه 3 در سهمیه روان شناسی تربیتی

رتبه 18 کشوری

رتبه 12 روان سنجی

مشاوره فردی

گروه مباحثه (کلاس روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد)

کارگاه نکته و تست زبان

کلاس آمار و روش تحقیق

آزمون  آزمایشی

آقای علی ممتاز
3 فاطمه سادات فریزنی روان شناسی شناختی رتبه 2 در سهمیه مشاوره و برنامه ریزی درسی فردی

گروه مباحثه شامل :

(کلاس اصول علوم شناختی

کلاس روان شناسی شناختی

کلاس مبانی علوم اعصاب)

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه زبان

آزمون های آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
4 سعید نعیمی روان شناسی بالینی رتبه 4 در سهمیه روان شناسی بالینی

رتبه 4 کشوری

رتبه 56 روانشناسی عمومی

رتبه 57 روانسنجی

رتبه 93 روانشناسی تربیتی

گروه مباحثه (کلاس آسیب شناسی روانی، روان شناسی بالینی، روان شناسی رشد)   خانم آلاله عطاران
5 زهرا گلمکانی روان شناسی تربیتی رتبه 6 در سهمیه روان شناسی تربیتی

رتبه 8 کشوری

کلاس روان شناسی تربیتی،کلاس روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کارگاه نکته و تست زبان

آزمون آزمایشی

آقای علی ممتاز
6 مازیار صفاریان روان شناسی بالینی رتبه 8 در سهمیه روان شناسی بالینی

رتبه 8 کشوری

رتبه 21 روان شناسی عمومی

رتبه 21 روان سنجی

رتبه 27 روان شناسی کودکان استثنایی

رتبه 98 روانشناسی تربیتی

آزمون  آزمایشی

همایش های کنکور و موفقیت

7 غزاله عنایتی روان شناسی بالینی رتبه 9 در سهمیه روان شناسی بالینی

رتبه 25 روان شناسی تربیتی

رتبه 37 روانشناسی کودکان استثنایی

رتبه 42 روان سنجی

مشاوره فردی

کارگاه  های نکته و تست  

خانم انسیه برزویی
8 زکیه حسین پور روانشناسی صنعتی سازمانی رتبه 9 در سهمیه

رتبه 11 کشوری

کارگاه نکته و تست آمار و زبان

سالن مطالعه

9 ریحانه جهاندوست مشاوره خانواده رتبه 9 در سهمیه

رتبه 61 کشوری

کلاس کاربرد آزمون های روانی مرحوم فاطمه باقری فر
10 مونا باقری روان شناسی تربیتی رتبه 10 در سهمیه روان شناسی تربیتی

رتبه 63 کشوری

رتبه 56 روانشناسی کودکان استثنایی

مشاوره فردی

کلاس آمار و روش تحقیق

آقای علی ممتاز
11 نگار غلامی روانشناسی کودکان استثنایی رتبه 13در سهمیه روان شناسی کودکان استثنایی

رتبه 15 کشوری

رتبه 45 روانشناسی تربیتی

گروه مباحثه (کلاس روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد)

مشاوره و برنامه ریزی فردی

کارگاه نکته و تست زبان

کلاس آمار و روش تحقیق

آزمون  آزمایشی

آقای علی ممتاز
12 مریم اعظمی روان شناسی شناختی رتبه 13 در سهمیه

رتبه 14 کشوری

مشاوره فردی

کارگاه های نکته و تست

آزمون آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
13 فروغ بناکار روان شناسی شناختی رتبه 15 در سهمیه طرح طلایی دوپامین در کنکور 97 آقای محمد گلثومیان
14 شکیلا زرین نگار روان شناسی عمومی رتبه 15 در سهمیه روان شناسی عمومی

رتبه 16 کشوری

رتبه 27 روان سنجی

رتبه 44 روانشناسی کودکان استثنایی

رتبه 77 روانشناسی بالینی

رتبه 82 روانشناسی تربیتی

مشاوره فردی آقای جواد ایوبی
15 فرزانه خدابنده روان شناسی شناختی رتبه 16 در سهمیه مشاوره و برنامه ریزی فردی

کارگاه های نکته و تست :

روانشناسی شناختی

اصول علوم شناختی

علوم اعصاب

آمار و روش تحقیق

زبان انگلیسی

آزمون آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
16 فاطمه عسگرزاده روان شناسی عمومی رتبه 33 روان شناسی عمومی

رتبه 55 روانسنجی

رتبه 85 روانشناسی کودکان استثنایی

رتبه 97 روانشناسی بالینی

رتبه126 روانشناسی تربیتی

مشاوره فردی

گروه مباحثه (کلاس روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد)

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

کارگاه نکته و تست زبان

کارگاه آمار وروش تحقیق

آزمون  آزمایشی

آقای جواد ایوبی
17 فاطمه صاحبی روان شناسی عمومی رتبه 35 روان شناسی کودکان استثنایی

رتبه 37 روانشناسی عمومی

مشاوره فردی

کارگاه روانشناسی رشد

کارگاه فیزیولوژی

کارگاه زبان

آزمون آزمایشی

آقای جواد ایوبی
18 شکیبا محمودی روانشناسی شناختی رتبه 36 مشاوره فردی

جلسات مباحثه گروهی (کلاس های اصول علوم شناختی، مبانی علوم اعصاب، روان شناسی شناختی)

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه زبان

آزمون آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
19 ریحانه احمدزاده روان شناسی تربیتی رتبه 42 مشاوره فردی

کلاس امار

آقای علی ممتاز
20 محمدرضا مظلوم زاده روان سنجی رتبه 44 روان سنجی

رتبه 71 روانشناسی عمومی

رتبه 78 روانشناسی بالینی

رتبه 125 روانشناسی کودکان استثنایی

رتبه 166 روانشناسی تربیتی

مشاوره فردی

کلاس آسیب شناسی روانی، روان شناسی بالینی، روان شناسی رشد

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه زبان

کارگاه کودکان استثنایی، علم النفس، فیزیولوژی

آزمون های آزمایشی

خانم انسیه برزویی
21 محمد کاظم شهریاری مشاوره خانواده رتبه 49 در سهمیه

رتبه 60 کشوری

مشاوره فردی

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس کاربرد آزمون های روانی

کارگاه زبان

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه نظریه های شخصیت

کارگاه نظریه های روان درمانی

کارگاه مبانی مشاوره ای و روش ها و فنون

مرحوم باقری فر
22 میترا مالی روانشناسی شناختی رتبه 49 مشاوره فردی

جلسات مباحثه گروهی (کلاس های اصول علوم شناختی، مبانی علوم اعصاب، روان شناسی شناختی)

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه زبان

آزمون آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
23 سیما فلفلانی روانشناسی تربیتی رتبه 54 کارگاه تربیتی

کارشگاه رشد

کارگاه عمومی

24 میلاد شیرخانی روان شناسی بالینی رتبه 56 روان شناسی بالینی

رتبه 147 روانشناسی عمومی

مشاوره فردی

کلاس آسیب شناسی روانی، روان شناسی بالینی، روان شناسی رشد

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه زبان

کارگاه کودکان استثنایی، علم النفس، فیزیولوژی

آزمون های آزمایشی

خانم انسیه برزویی
25 دنیا ماهانی روانشناسی شناختی رتبه 56 مشاوره فردی

جلسات مباحثه گروهی (کلاس های اصول علوم شناختی، مبانی علوم اعصاب، روان شناسی شناختی)

کلاس آمار و روش تحقیق

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه زبان

آزمون آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
26 نرجس قربان زاده روانشناسی شناختی رتبه 63 مشاوره فردی

کارگاه مبانی علوم اعصاب

کارگاه اصول علوم شناختی

کارگاه روان شناسی شناختی

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه زبان

آزمون آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
27 شیرین طوسی روانشناسی بالینی رتبه 97 روانشناسی عمومی

رتبه 104 روانشناسی بالینی

رتبه 106 روانشناسی کودکان استثنایی

رتبه 159 روانشناسی تربیتی

مطالب مشاوره ای در فضای مجازی
28 فاطمه اکبری روانشناسی شناختی رتبه 65 مشاوره فردی

کارگاه نکته و تست

 ازمون

آقای محمد گثومیان
29 زهره محمودی روانشناسی شناختی رتبه 71 مشاوره فردی

گروه مباحثه (کلاس روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد)

کارگاه نکته و تست زبان

کلاس آمار و روش تحقیق

آزمون  آزمایشی

آقای محمد گثومیان
30 جواد الداغی روان شناسی عمومی رتبه 74 روانشناسی عمومی

رتبه180 روانشناسی تربیتی

رتبه228 روانشناسی بالینی

مشاوره فردی

گروه مباحثه (کلاس روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد)

کارگاه نکته و تست زبان

کلاس آمار و روش تحقیق

آزمون  آزمایشی

خانم آلاله عطاران
31 زهرا محمدی روانشناسی تربیتی رتبه 81 مشاوره فردی

آزمون آزمایشی

آقای علی ممتاز
32 نازنین کاظمی روانشناسی بالینی رتبه 98 مشاوره فردی

 کارگاه نکته و تست بالینی

آقای جواد ایوبی
33 عرفان خورشیدیان روانشناسی بالینی رتبه 101 روان شناسی بالینی

رتبه119 روانشناسی عمومی

مشاوره فردی خانم انسیه برزویی
34 سمیرا قانعی راد روانشناسی بالینی رتبه 102 مشاوره فردی

کلاس آمار

آقای احمد یوسفی
35 والا شکرریز روانشناسی شناختی رتبه 105 مشاوره فردی

جلسات مباحثه گروهی (کلاس های اصول علوم شناختی، مبانی علوم اعصاب، روان شناسی شناختی)

کارگاه آمار و روش تحقیق

آزمون آزمایشی

آقای محمد گلثومیان
37 فاطمه یاسی مشاوره خانواده رتبه 110 کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس کاربرد آزمون های روانی

کارگاه زبان

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه نظریه های شخصیت

کارگاه نظریه های روان درمانی

کارگاه مبانی مشاوره ای و روش ها و فنون

مرحوم باقری فر
38 زینب فیاض روانشناسی عمومی رتبه111 روان شناسی عمومی

رتبه138 روانشناسی کودکان استثنایی

رتبه 208 روانشناسی تربیتی

رتبه241 روانشناسی بالینی

گروه مباحثه (کلاس روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد)

مشاوره و برنامه ریزی فردی

کارگاه نکته و تست زبان

کلاس آمار و روش تحقیق

آزمون  آزمایشی

خانم انسیه برزویی
39 محمدمهدی رستگاری روانشناسی بالینی رتبه114 روان شناسی بالینی

رتبه 143 روانشناسی تربیتی

رتبه160 روانشناسی کودکان استثنایی

مشاوره فردی

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

کلاس آسیب شناسی

آقای جواد ایوبی
40 زهرا ساقی مشاوره خانواده رتبه 129 مشاوره فردی مرحوم  باقری فر
41 علی حسینی روانشناسی بالینی رتبه 130 طرح طلایی کنکور ارشد ۹۷

کلاس فیزیولوژی کنکور ارشد ۹۸

42 زهرا جاودانی روان شناسی تربیتی رتبه 133 مشاوره فردی

کلاس زبان انگلیسی

آقای علی ممتاز
43 مسعود محمدزاده روان شناسی بالینی رتبه 137 طرح ویژه کنکور ارشد ۹۷

کلاس فیزیولوژی

کلاس زبان انگلیسی  کنکور  ارشد ۹۸

44 خدیجه بخشی مشاوره خانواده رتبه 141 مشاوره فردی

کلاس آمار

کلاس زبان

مرحوم باقری فر
45 ونوشه صالحی روانشناسی بالینی رتبه 155 مشاوره فردی

کلاس روان شناسی بالینی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی رشد

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق، زبان، علم النفس، فیزیولوژی

آزمون های آزمایشی

خانم آلاله عطاران
46 زهره خانباز روانشناسی تربیتی رتبه 157 مشاوره فردی

کلاس روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

آزمون آزمایشی

آقای علی ممتاز
47 احسان معصوم زاده مشاور خانواده رتبه 170 مشاوره فردی

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

کلاس کاربرد آزمون های روانی

کارگاه زبان

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه نظریه های شخصیت

کارگاه نظریه های روان درمانی

کارگاه مبانی مشاوره ای و روش ها و فنون

مرحوم باقری فر
48 ریحانه دل آسایی روانشناسی بالینی رتبه 170 روان شناسی بالینی

رتبه240 روانشناسی عمومی

رتبه300 روانشناسی کودکان استثنایی

مشاوره فردی

کلاس روان شناسی بالینی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی رشد

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق، زبان، علم النفس، فیزیولوژی

آزمون های آزمایشی

آقای جواد ایوبی
49 زینب نیک شرف مشاوره خانواده رتبه 214 مشاوره فردی مرحوم  باقری فر
50 زینب ذکایی مشاوره خانواده رتبه 271 کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

کلاس کاربرد آزمون های روانی

کارگاه زبان

کارگاه آمار و روش تحقیق

کارگاه نظریه های شخصیت

کارگاه نظریه های روان درمانی

کارگاه مبانی مشاوره ای و روش ها و فنون

مرحوم  باقری فر
51 حانیه حسن پور روان شناسی بالینی رتبه 287 روان شناسی بالینی

رتبه320 روانشناسی عمومی

مشاوره فردی

گروه مباحثه (کلاس آسیب شناسی روانی، روان شناسی بالینی، روان شناسی رشد)  

کارگاه آمار

کارگاه زبان

کارگاه علم النفس

کارگاه فیزیو

آزمون آزمایشی

خانم آلاله عطاران
52 حسین افضلی نیا روان شناسی عمومی رتبه280 روان شناسی عمومی

رتبه300 روانشناسی بالینی

مشاوره فردی

کلاس آسیب شناسی روانی

کلاس روانشناسی بالینی

کلاس رشد

کلاس آمار و روش تحقیق

کلاس زبان

کودکان استثنایی، علم النفس، فیزیولوژی

آزمون های آزمایشی

خانم آلاله عطاران
53 نسیم اکبریان روانشناسی بالینی رتبه 312 مشاوره فردی

کلاس آسیب شناسی روانی، روان شناسی بالینی، روان شناسی رشد

کلاس آمار و روش تحقیق97

کلاس زبان98

کارگاه کودکان استثنایی، علم النفس، فیزیولوژی

آزمون های آزمایشی

آقای جواد ایوبی

[button text=”رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد 1401″ color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″ link=”http://dopamine24.com/رتبه-های-برتر-کنکور-کارشناسی-ارشد-1401″]

[button text=”رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد 1400″ color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″ link=”http://dopamine24.com/رتبه-های-برتر-کنکور-کارشناسی-ارشد-1400″]

[button text=”رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد 1399″ color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″ link=”http://dopamine24.com/رتبه-های-برتر-کنکور-کارشناسی-ارشد-سال99″]

[button text=”رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد 1398″ color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″ link=”http://dopamine24.com/رتبه-های-برتر-کنکور-کارشناسی-ارشد-1398″]

پیمایش به بالا