دپارتمان تخصصی مشاوره تحصیلی

معرفی طرح

 • مشاوره ابتدایی (پشتیبان آموزشی)
 • ارائه لیست منابع
 • معرفی موضوعات مهم و سوالات پرکاربرد
 • معرفی کتاب های کمک آموزشی
 • ارائه آزمون های سال های اخیر
 • جلسه ارزیابی و سنجش تحصیلی (مشائور تحصیلی)
 • ارزیابی توانمندی ها و ضعف های تحصیلی
 • ارزیابی مبتنی بر سوابق تحصیلی
 • ارزیابی شیفت های مطالعه بر اساس ویژگی های مخاطب
 • ارزیابی میزان ساعات مطالعه بر اساس ویژگی های مخاطب
 • ارزیابی ساعات مفید مطالعه بر اساس ویژگی های مخاطب
 • ارزیابی واحد زمانی مطالعه بر اساس ویژگی های مخاطب
 • ارزیابی سبک های مطالعه هر مخاطب
 • جلسه ارزیابی و سنجش روانشناختی (روان شناس بالینی)
 • ارزیابی هوش و استعداد تحصیلی (آزمون های شناختی، هوش و استعداد)
 • ارزیابی ویژگی های شخصیتی مرتبط با کنکور (نظم، اضطراب و …)
 • جمع بندی و معرفی طرح مورد نیاز

نوع طرح

 • پشتیبان آموزشی
 • هر هفته دو جلسه برنامه ریزی و پایش درسی
 • هر هفته یک جلسه برناه ریزی و پایش درسی
 • هر دو هفته یک جلسه برنامه ریزی و پایش درسی
 • هر ماه یک جلسه برنامه ریزی و پایش درسی
 • مشاور تحصیلی
 • هر هفته یک جلسه مشاوره تحصیلی
 • هر دو هفته یک جلسه مشاوره تحصیلی
 • هر ماه یک جلسه مشاوره تحصیلی
 • روانشناس بالینی
 • هر هفته یک جلسه مشاوره روانشناختی
 • هر دو هفته یک جلسه مشاوره روانشناختی
 • هر ماه یک جلسه مشاوره روانشناختی
 • جمع بندی (یک ماه قبل کنکور)
 • هر هفته یک جلسه برنامه ریزی و پایش درسی
 • هر دو هفته یک جلسه مشاور تحصیلی و انگیزشی
 • هر دو هفته یک جلسه مشاوره فردی و خانوادگی
 • کنکور
 • انتخاب رشه
 • جلسه اول
 • ارزیابی استعداد های تحصیلی شغلی مخاطب
 • معرفی رشته ها و مشاغل مرتبط
 • معرفی دانشگاه ها و خدمات آنها
 • معرفی شهر ها
 • آموزش پیش انتخاب رشته (انتخاب رشته توسط خود مخاطب با همکاری خانواده صورت می گیرد)
 • جلسه دوم
 • رفع اشکالات، ابهامات و سوالات مخاطب
 • اصلاح پیش انتخاب رشته و انتخاب رشته ابتدایی
 • انتخاب رشته کامپیوتری و دریافت کد پیگیری
 • عدم قبولی (20% تخفیف در طرح سال بعد)
 • روان شناس بالینی(فردی / خانوادگی)

 

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا