تخفیف های ویژه روز دانشجو دوپامین

تخفیفات ویژه خدمات مشاوره فردی

20 و 30 درصد تخفیف

جلسات مشاوره فردی ویژه کنکور

برنامه ریزی کنکور ارشد : 80 هزارتومان

با تخفیف جشنوراه: 56 هزارتومان

برنامه ریزی کنکور دکتری : 90 هزارتومان

با تخفیف جشنوراه: 63 هزارتومان

برنامه ریزی کنکور سراسری : 95 هزارتومان

با تخفیف جشنوراه : 67 هزارتومان

 

مشاوره آزمون استخدامی : 80 هزارتومان

با تخفیف جشنوراه : 64 هزارتومان

مشاوره شغلی (مصاحبه شغلی – رزومه نویسی – استعداد یابی شغلی) : 95 هزارتومان

با تخفیف جشنوراه : 67هزارتومان

مشاوره امور پژوهشی : 95 هزارتومان

با تخفیف جشنوراه : 76 هزارتومان

مشاوره تحصیلی خارج از کشور : 110 هزارتومان

با تخفیف جشنوراه : 88 هزارتومان

پیمایش به بالا