برای خوب تربیت کردن اول باید بد تربیت کردن رو یاد بگیریم!

برای خوب تربیت کردن اول باید بد تربیت کردن رو یاد بگیریم!

۱- داد زدن سر فرزندتون وقتی مرتکب خطایی شده کار اشتباهی هست

۲- کتک زدن فرزندتون در هر حالتی بزرگ ترین اشتباه شماست

۳- کنترل ملموس و واضح و چک کردن مداوم فرزندتون اشتباه هست

۴- اجازه ندادن به فرزندتون برای صحبت کردن و ابراز احساساتش کار درستی نیست

۵- رها کردن های مداوم جهت انجام کار های روزانه و شخصی میتونه به فرزندتون صدمات بنیادی و استواری وارد کنه

 

* شما چه کارهای دیگه ای برای بدتربیت کردن میتونید مثال بزنید؟

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا