آزمون هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

1. به نظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.(Required)
2 . لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.(Required)
3. شغلی را ترجیح میدهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم.(Required)
4. میتوانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم.(Required)
5. میتوانم برای معنی دادن به زندگی، تا حد امکان تلاش کنم.(Required)
6. نسبت به هیجاناتم آگاهم.(Required)
7. سعی میکنم بدون خیالپردازی، واقعیت امور را در نظر بگیرم.(Required)
8. به راحتی با دیگران دوست میشوم.(Required)
9. معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.(Required)
10. بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.(Required)
11. کنترل خشم برایم مشکل است.(Required)
12. شروع دوباره، برایم سخت است.(Required)
13. کمک کردن به دیگران را دوست دارم.(Required)
14. به خوبی میتوانم احساسات دیگران را درک کنم.(Required)
15. هنگامی که از دیگران خشمگین میشوم، نمیتوانم با آنها در این مورد صحبت کنم.(Required)
16. هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع آوری کنم.(Required)
17. خندیدن برایم سخت است.(Required)
18. هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.(Required)
19. میتوانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.(Required)
20. در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رساندهام.(Required)
21. به سختی میتوانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.(Required)
22.دیگران نمیفهمند که من چه فکری دارم.(Required)
23. به خوبی با دیگران همراهی میکنم.(Required)
24. به اغلب کارهایی که انجام میدهم خوش بین هستم.(Required)
25. برای خودم احترام قائل هستم.(Required)
26. عصبی بودنم مشکل ایجاد میکند.(Required)
27. به سختی میتوانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.(Required)
28. کمک به دیگران، مرا کسل نمیکند، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.(Required)
29. دوستانم میتوانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.(Required)
30. میتوانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.(Required)
31. هنگام مواجه با یک مشکل، اولین کاری که انجام میدهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.(Required)
32. فرد بانشاطی هستم.(Required)
33. ترجیح میدهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.(Required)
34. احساس میکنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.(Required)
35. از کارهایی که انجام میدهم راضی نیستم.(Required)
36. به سختی میفهمم چه احساسی دارم.(Required)
37. تمایل دارم با آنچه در اطرافم میگذردروبهرو نشوم و از برخورد با آنها طفره میروم.(Required)
38. روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرفمان اهمیت دارد.(Required)
39. حتی در موقعیتهای دشوار، معمولا برای ادامه کار انگیزه دارم.(Required)
40. نمیتوانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم.(Required)
41. دیگران به من میگویند هنگام بحث، آرامتر صحبت کنم.(Required)
42. به آسانی با شرایط جدید سازگار میشوم.(Required)
43. به کودک گمشده کمک میکنم، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.(Required)
44. به اتفاقی که برای دیگران میافتد توجه دارم.(Required)
45. نه گفتن برایم مشکل است.(Required)
46. هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راهحلهای ممکن را در نظر میآورم، سپس بهترین را انتخاب میکنم.(Required)
47. از زندگیام راضیم.(Required)
48. تصمیمگیری برایم مشکل است.(Required)
49. میدانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.(Required)
50. هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمیکند.(Required)
51. از احساسی که دارم آگاهم.(Required)
52. در تصورات و خیال پردازیهایم غرق میشوم.(Required)
53. با دیگران رابطه خوبی دارم.(Required)
54. معمولا انتظار دارم مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی چنین نمیشود.(Required)
55. از اندام و ظاهر خود راضی هستم.(Required)
56. کم صبر هستم.(Required)
57. میتوانم عادات قبلیام را تغییر دهم.(Required)
58. اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، اینکار را انجام میدهم.(Required)
59. نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.(Required)
60. میتوانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.(Required)
61. هنگام حل شدن، به سختی میتوانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیمگیری کنم.(Required)
62. اهل شوخی هستم.(Required)
63. در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابستهام.(Required)
64. رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.(Required)
65. حتی الامکان کارهایی را به عهده میگیرم که برایم لذتبخشاند.(Required)
66. حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق میافتد آگاهم.(Required)
67. تمایل به مبالغهگویی دارم.(Required)
68. به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم.(Required)
69. به تواناییام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.(Required)
70. از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.(Required)
71. بدجوری خشمگین میشوم.(Required)
72. معمولا تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه برایم سخت است.(Required)
73. قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.(Required)
73. قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.(Required)
75. به نظر دیگران من نمیتوانم احساسات و افکارم را بروز دهم.(Required)
76. هنگام روبهرو شدن با شرایط دشوار، سعی میکنم در مورد راهحلهای ممکن فکر کنم.(Required)
77. افسرده هستم.(Required)
78. فکر میکنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.(Required)
79. مضطرب هستم.(Required)
80. در مورد آنچه میخواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.(Required)
81. به سختی میتوانم از امور برداشت صحیحی داشتهباشم.(Required)
82. به سختی میتوانم احساساتم را بیان کنم.(Required)
83. با دوستانم رابطه صمیمی برقرار میکنم.(Required)
84. قبل از شروع کارهای جدید، معمولا احساس میکنم شکست خواهم خورد.(Required)
85. هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.(Required)
86. هنگام عصبانیت زود از کوره در میروم.(Required)
87. اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود.(Required)
88. به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است.(Required)
89. از جریحهدار کردن احساسات دیگران خودداری میکنم.(Required)
90. مشکل میتوانم از حق خودم دفاع کنم.(Required)
پیمایش به بالا